Ubezpieczenie OC dla firm – czy warto?

We współczesnych realiach praktycznie każda działalność gospodarcza prowadzona na terenie Polski może być przyczyną wyrządzenia szkody osobom trzecim lub środowisku. Ubezpieczenia OC dla firm, oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, zostały pomyślane jako forma skutecznej ochrony przedsiębiorstwa przed długofalowymi konsekwencjami takiego wydarzenia – konieczność wypłaty odszkodowań przez przedsiębiorstwo nie posiadające polisy OC może doprowadzić nie tylko do zachwiania płynności finansowej nawet największego giganta, ale także być przyczyną bankructwa firmy.

Już samo to powinno być wystarczającym argumentem przemawiającym za wykupieniem przez firmę ubezpieczenia OC, ale warto wziąć pod uwagę, że nie wszystkie tego typu ubezpieczenia są identyczne u różnych ubezpieczycieli. Dla przykładu AXA oprócz klientów korporacyjnych ubezpiecza również klientów wykonujących wolne zawody – nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe się na to decydują.

Zasadniczy zrąb wspomnianej oferty AXA tworzą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (włącznie z odpowiedzialnością za produkt i wykonanie usługi oraz za ewentualne szkody w środowisku), ubezpieczenia kosztów wycofania produktu (w tym także osoby trzeciej oraz motoryzacyjnego), ubezpieczenia OC architektów, projektantów i osób wykonujących zawody techniczne, ubezpieczenia badań klinicznych oraz ubezpieczenia zawodowej odpowiedzialności cywilnej (przeznaczone między innymi dla kancelarii adwokackich, doradców podatkowych, księgowych, właścicieli firm, funkcjonariuszy publicznych czy zarządców nieruchomości).

W powyższym kontekście ubezpieczenie OC firmy wydaje się być pomysłem porównywalnym z obowiązkowym ubezpieczeniem OC dla posiadaczy samochodów: za niewielkie pieniądze firma otrzymuje bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz ochronę swoich interesów prawnych (sprawdź). Dodatkowo zapewniane jest wsparcie ze strony pracujących dla ubezpieczyciela specjalistów. W przypadku wspomnianego już towarzystwa ubezpieczeniowego AXA kompetencje i skuteczność tych fachowców są potwierdzone przez bardzo wysokie noty przyznane przez niezależne agencje ratingowe Fitch, Moody’s oraz Standard & Poor’s.

Leave a reply