Ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych i kradzieży

Ubezpieczenie domu, mieszkania, garażu albo budynku gospodarczego należy do grupy ubezpieczeń majątkowych. Polisa ubezpieczeniowa może obejmować stałe i ruchome elementy naszego majątku. Możemy ubezpieczyć zarówno sprzęt sportowy, sprzęt elektroniczny lub inne drogocenne przedmioty, jak również dach, mury czy okna. Składka ubezpieczenia zależna jest oczywiście od zakresu ochrony, jaki chcemy posiadać, ale również wpływ na nią mają takie czynniki jak: posiadanie zamka antywłamaniowego, rodzaj nieruchomości, miasto w którym się ona znajduje itp.

Najczęściej składka płacona jest raz na rok, a jej wysokość zawiera się (w zależności od wysokości polisy i zakresu ubezpieczenia) w przedziale od 400 do nawet kilku tysięcy złotych. Aby dokładnie wyliczyć składkę powinniśmy skontaktować się z agentem ubezpieczeniowy. Popularnym rozwiązaniem przy wyborze ubezpieczyciela jest korzystanie, z dostępnych online, kalkulatorów wyliczających orientacyjną wysokość składki.

Szczegółowe warunki każdego ubezpieczenia nieruchomości zapisane są w OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia. OWU opisują dokładnie zakres wybranej przez nas polisy. Pamiętajmy również, że w przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać od nas odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomości po przez instalacje zamka antywłamaniowego, zakup alarmu, instalacje rolet antywłamaniowych itp.

Czytając OWU powinniśmy zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli wymienionej listy zdarzeń, podczas których nasza nieruchomość ulegnie zniszczeniu, a my nie otrzymamy pieniędzy z naszej polisy. Poniżej przedstawiam najczęstsze wyłączenia, za które nie otrzymamy rekompensaty.

  • wady konstrukcyjne budynku, jeżeli za budowę odpowiedzialny był Ubezpieczony i jego bliscy
  • osiadanie gruntu
  • przenikanie wód gruntowych
  • przemarznięcie elementów budynku
  • ataki terrorystyczne
  • przenikanie wód opadowych przez dach, ściany lub okna
  • upadku drzewa, jeżeli ubezpieczony nie przypilnował jego zabezpieczenia.

Leave a reply