Ubezpieczenie nagrobka

Przypadające na 2. listopada Zaduszki są dla zdecydowanej większości Polaków okazją do refleksji i zadumy nad przemijaniem: odwiedzamy groby naszych bliskich, nierzadko przemierzając w tym celu kraj wzdłuż i wszerz. Niestety, zdarzyć się może i tak, że po dojechaniu na miejsce zastaniemy jedynie porozbijane fragmenty nagrobka – każdego roku wandale niszczą groby, co dla wielu osób oznacza dodatkowe i całkowicie nieplanowane wydatki na naprawę takich uszkodzeń. Ponadto może też zdarzyć się, że grób zostanie uszkodzony czy zniszczony w efekcie zjawisk atmosferycznych (opady, wyładowania elektryczne).

stary grobowiec rodzinny

Warto ubezpieczyć nagrobki naszych najbliższych (źródło grafiki: Pinterest)

Koszty przywrócenia nagrobka do poprzedniego stanu mogą być bardzo duże i sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Od pewnego czasu jednak funkcjonują na polskim rynku ubezpieczenia skierowane właśnie do osób, które chciałyby ubezpieczyć nagrobki swych bliskich. W przypadku tego typu ubezpieczeń relacja kosztów do wysokości ubezpieczenia jest bardzo preferencyjna dla osoby ubezpieczającej: średni koszt polisy na rok to około 80-100 złotych, podczas gdy kwota zwrotu przeważnie obejmuje od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Co najciekawsze, w niektórych towarzystwach nagrobki można włączyć w zakres ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przez polisę mieszkaniową – wystarczy zgłosić chęć rozszerzenia pakietu o taka ochronę. Nagrobek jest wtedy objęty ochroną od zdarzeń losowych, dewastacji, aktów wandalizmu, uderzenia pojazdu, upadku obiektu (drzewo, słup, itp.), działania warunków atmosferycznych czy kradzieży elementów nagrobka, o ile są do niego na stałe przymocowane.

Aby skorzystać z ochrony w przypadku stwierdzenia szkód, należy przede wszystkim je zgłosić na Policji, a także w ciągu 3 najbliższych dni zgłosić wystąpienie szkody u ubezpieczyciela. Na podstawie parametrów danego nagrobka (użyty materiał, wymiary, stopień zniszczenia, konstrukcja) ustalany jest koszt naprawy, przy czym oczywiście łączna wysokość odszkodowania nigdy nie może przekroczyć całkowitej sumy ubezpieczenia (rozumiana jako kwota, na która został ubezpieczony dany nagrobek). Bardzo przydatne dla takiej wyceny mogą okazać się zdjęcia nagrobka – zarówno sprzed momentu wystąpienia szkody, jak też i te zrobione w chwili jej wykrycia.

Leave a reply