Ubezpieczenie chorobowe – czy warto je płacić?

Wśród najpowszechniejszych ubezpieczeń zawsze wymienić można te obowiązkowe, a tzw. składka chorobowa jest obligatoryjna dla wyjątkowo szerokiego grona Polaków. Wystarczy bowiem pracować na umowę o pracę, i już taka składka jest jednym z podstawowych elementów wypłaty. Tak więc państwowe instytucje mają do obsłużenia kilkanaście milionów osób objętych taką koniecznością. Dla innych jednak taka składka jest jedynie możliwością, nie obowiązkiem. Kto pracuje na umowie-zleceniu czy też prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, składki chorobowej płacić nie musi, choć ma taką możliwość. Podstawowa wysokość takiej składki to 2,45% wynagrodzenia brutto, niemniej w kilku przypadkach trzeba sięgnąć po odpowiednie z góry ustalone kwoty, by odnaleźć jej minimalny koszt. Warto omówić tę instytucję, jako że wielu osobom składka na ubezpieczenie chorobowe myli się ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Może się wydawać, że to to samo, niemniej oba ubezpieczenia działają w inny sposób. Ogólnie rzecz biorąc: obowiązkowe także dla przedsiębiorców („płacić ZUS”) ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej, w tym choćby w ramach wizyt profilaktycznych, ale i czasami bardzo kosztownych zabiegów, jak operacje. Z kolei ubezpieczenie chorobowe ma w razie problemów ze zdrowiem zupełnie inne zastosowanie: pozwala uzyskać zasiłek chorobowy w okresie niezdolności do pracy. Warto pamiętać, iż ubezpieczenie chorobowe to także ta instytucja, w ramach której można liczyć na zasiłek macierzyński – a także zasiłek wyrównawczy czy opiekuńczy oraz świadczenia rehabilitacyjne.

Nieobecność w pracy z powodu choroby może wiązać się z wypłatą zasiłku - o ile pracownik płaci od swojej pensji ubezpieczenie. Źródło: Pixabay.com.

Nieobecność w pracy z powodu choroby może wiązać się z wypłatą zasiłku – o ile pracownik płaci od swojej pensji ubezpieczenie. Źródło: Pixabay.com.

Jeśli chcemy mieć prawo do otrzymywania takich świadczeń – ubezpieczenie chorobowe będzie warte poświęcenia niewielkiego dość procenta zarobków. Jednym z najważniejszych elementów działania tego ubezpieczenia jest okres rozpoczęcia jego obowiązywania: aby otrzymać wymienione świadczenia, jak choćby zasiłek chorobowy, osoba ubezpieczająca się nieobowiązkowo musi opłacać je już od 90 dni. W przypadku tych ubezpieczonych obowiązkowo, jest to tylko 30 dni. Kto nie będzie pilnował płacenia tych składek, może popełnić błąd i przerwać ten okres, a to oznacza konieczność „odliczania” 90 dni raz jeszcze od początku. Wyjątkiem jest tutaj zasiłek macierzyński, dostępny od pierwszego dnia opłacania ubezpieczenia. Jeśli obawiamy się problemów ze zdrowiem – takie ubezpieczenie może być wiele warte. Podobnie w przypadku, gdy np. pracownica jest w ciąży lub to planuje, a pracuje np. na umowie-zleceniu – posiadanie ubezpieczenia sprawi, że w razie choćby komplikacji podczas ciąży czy przerw w pracy z tego powodu to ZUS, a nie pracodawca czy pracownica będzie ponosić koszty. Przypomnijmy, że typowy zasiłek chorobowy wynosi 80% pensji z ostatnich 12 miesięcy, z paroma wyjątkami: jeśli przebywamy w szpitalu, nie w domu, jest to 70%, z kolei gdy zachorujemy w trakcie ciąży, jest to 100%.

Leave a reply