Ubezpieczenia Loss Assistance dla firm

Doświadczenia ostatnich kilkunastu lat pokazują wyraźnie, że zagrożenie powodziowe w Polsce jest jak najbardziej realne, a co za tym idzie, że warto pomyśleć o ubezpieczeniu mienia na wypadek takiej właśnie klęski żywiołowej. Ubezpieczenia od powodzi przewidziane dla gospodarstw domowych są dostępne na rynku już od dość dawna i stanowią niezbędny element pakietu ubezpieczeniowego nieruchomości, jednak w przypadku różnego rodzaju przedsiębiorstw czy na przykład magazynów do nich należących sytuacja wygląda nieco inaczej.

Woda to straszliwy żywioł i warto przed nim chronić swoje mienie (źródło grafiki: Pinterest)

Woda to straszliwy żywioł i warto przed nim chronić swoje mienie (źródło grafiki: Pinterest)

Jeśli mienie naszej firmy jest w jakikolwiek sposób zagrożone nadejściem fali powodziowej, warto się zawczasu zaopatrzyć w ubezpieczenie zawierające zapisy gwarantujące odtworzenie mienia uszkodzonego lub zniszczonego przez wodę do stanu sprzed powodzi – mowa o klauzuli Loss Assistance. W jej ramach mamy zapewnioną ochronę mienia nie tylko podczas i po powodzi, ale (co najważniejsze) jeszcze zanim fala powodziowa zniszczy naszą własność. Jak to działa?

Otóż istnieją specjalne firmy restytucyjne, które zaczynają działać w chwili, gdy występuje realne zagrożenie dla ubezpieczonego mienia danej firmy – w kontekście powodzi oznacza to, że firma zacznie zabezpieczać magazyny, towary czy budynki przedsiębiorstwa, jeśli te znajdują się na terenie, do którego zbliża się fala powodziowa. Rzecz jasna nie zawsze jest możliwe całkowite wyeliminowanie zagrożenia ze strony wody, jednak tego rodzaju działania prewencyjne są przeważnie bardzo skuteczne i znacząco ograniczają rozmiar poniesionych szkód i związanych z tym strat finansowych.

Ponadto już po przejściu fali powodziowej firma restytucyjna zajmuje się jak najszybszym (zwykle w ciągu kilku godzin) zabezpieczeniem mienia ruchomego i nieruchomego oraz wdraża działania mające na celu zminimalizowanie strat, czyli między innymi odprowadza zalegającą wodę i szlam oraz zapewnia drogi umożliwiające dotarcie do wszystkich rejonów zalanego przedsiębiorstwa. Również usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów, umycie (oczyszczenie) mienia i osuszanie go, budowa tymczasowego zadaszenia czy zapewnienie zasilania awaryjnego wchodzą w zakres obowiązków firmy restytucyjnej.

Jak więc widać warto skorzystać z ubezpieczenia Loss Assistance, ponieważ to naprawdę skuteczny sposób na to, by nie pozwolić kapryśnej aurze i siłom natury na bezpowrotne zniszczenie tego, co budowaliśmy nierzadko przez całe dziesięciolecia.

Leave a reply