Sport to zdrowie!

ubezpieczenie dla sportowców

Źródło: Pinterest

Coraz więcej osób uprawia sport regularnie, dla wielu jest to po prostu pasja, dla innych sposób na życie. Warto jednak zadbać o to, by nasza aktywność była bezpieczna. Dobry sprzęt, obuwie, równomiernie rozłożone siły, utrzymanie dobrej kondycji i dobrze zaplanowany trening to jedno. Pomyślmy też o ubezpieczeniu NNW. Sport jest związany z większym ryzykiem – kontuzje, upadki zdarzają się najlepszym.

Często mogą okazać się poważnym utrudnieniem, a nawet końcem sportowej kariery lub pasji. W takich wypadkach odpowiednia polisa chroni nas przed negatywnymi skutkami kontuzji. Warto więc rozważyć zakup ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przygotowanych specjalnie na potrzeby sportowców, ludzi aktywnych czy zajmujących się zawodowo sportem – tu też ubezpieczyć się mogą podmioty prowadzące działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym, trenerzy i instruktorzy sportowi, a także inni pracownicy obsługi sportu, niezależnie od formy prowadzonej działalności.

Wielu ubezpieczycieli przygotowało taką właśnie ofertę. Towarzystwa zresztą dbają o sportowców i w inny sposób – sponsorują liczne wydarzenia lub rozwój kariery poszczególnych sportowców. To ważne – ich zainteresowanie jest tu świetnym argumentem, by odpowiednie ubezpieczenie wykupić. Ubezpieczenie NNW dla sportowców powinno opiewać na możliwie wysokie sumy ubezpieczenia. Gdy niespodziewana kontuzja pozbawi zawodnika możliwości startu, ubezpieczenie będzie zabezpieczało powrót do zdrowia i dalszej sportowej rywalizacji. Drugim wariantem sportowego ubezpieczenia adresowanym nie tylko do zawodników, ale także do szerszej grupy przedstawicieli profesji związanych ze sportem, jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). W tym wypadku na ochronę mogą liczyć zarówno organizacje sportowe, podmioty prowadzące działalność sportowo-rekreacyjną oraz instruktorzy, trenerzy. Ubezpieczenie ma stanowić rekompensatę straty, jaką poniósł ubezpieczony w wyniku wypadku w sytuacji wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaną działalnością lub posiadanym mieniem.

Leave a reply