Rzecznik Ubezpieczonych

Kiedy w 1995 r. upadło kilka zakładów ubezpieczeń, państwo postanowiło powołać urząd, którego zadaniem będzie reprezentowanie interesów ubezpieczających i ubezpieczonych.

Tak powstał urząd Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik współpracuje z organizacjami konsumenckimi (zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi) i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Jego zadaniem jest ochrona interesów zarówno ubezpieczonych i ubezpieczających, jak i uposażonych.

Zadania Rzecznika reguluje ustawa z 22 maja 2003, w myśl której rzecznik ma za zadanie rozpatrywanie skarg indywidualnych, opiniowanie aktów prawnych czy rozstrzyganie sporów. Do Rzecznika Ubezpieczonych można skierować się zawsze w sytuacji, gdy naszym zdaniem zakład ubezpieczeń (a także towarzystwo emerytalne lub podmiot zarządzający pracowniczym programem emerytalnym) naruszył prawo lub interesy ubezpieczonych.

 

Leave a reply