Rok 2016 dla branży ubezpieczeń – wysoki wzrost składek

W marcu podane zostały pierwsze bardziej sumaryczne dane Polskiej Izby Ubezpieczeń, pozwalające dokładnie wymierzyć główne trendy w branży. Jedną z najbardziej nośnych informacji jest ta o znaczącym wzroście wpływów ze składek ubezpieczenia OC dla posiadaczy samochodów. Oczywiście można było to zauważyć nie bieżąco widząc ceny składek, o których nieraz już pisano. Konkretnie rzecz biorąc wiemy, że w 2016 roku oficjalnie towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymały od posiadaczy pojazdów łącznie 11,6 miliarda złotych. A to oznacza wzrost względem roku poprzedniego aż o ok. 39%.

czerwone ferrari na wachlarzu z banknotów 50 euro

Towarzystwa przyjęły w 2016 r. dużo więcej pieniędzy ze składek OC. Źródło: Pixabay.com.

Jako główne powody wzrostu cen ubezpieczeń OC wskazywano zmiany prawne, mające na celu zabezpieczenie wypłacalności ubezpieczeń poprzez „urealnienie” wysokości składek względem wypłacanych odszkodowań, jak i same rosnące koszty wypłat – wynikające np. z faktu, że rosnąca liczba Polaków posiada nowsze, droższe w naprawie auta. Można na pewno powiedzieć, że liczby zdają się potwierdzać taką obserwację. Wysokość wypłaconych odszkodowań bowiem wzrosła, ale tylko o ok. 14%, wynosząc niecałe 8 mld zł. Tak więc wzrosły zarówno koszty, jak i stosunek wpłat do wypłat. Jak jednak podaje Polska Izba Ubezpieczeń, krajowy rynek OC nadal jest „na minusie”, mając ok. miliarda złotych straty. Nieco podobnie wygląda sytuacja na rynku AC, który jest około dwukrotnie mniejszy od OC. Składki wzrosły w roku 2016 o niemal 20%, za to wypłacone odszkodowania przekroczyły tylko o 8,5% kwotę z zeszłego roku (i wyniosły ok. 4,2 mld zł). Towarzystwa jako ogół zaobserwowały z kolei spadek wpływów na rynku ubezpieczeń na życie. Po części jest to na pewno powiązane z ograniczeniami w sprzedaży polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, „polisolokat”. To jednak nadal duży rynek, bo składki niższe o ok. 13% względem roku 2015 nadal wyniosły łącznie prawie 24 miliardy złotych.

Jak wynika z broszury „Ubezpieczenia w liczbach 2016” opublikowanej przez Izbę, aktywa polskich zakładów ubezpieczeń wzrosły z niecałych 181 mld zł do ponad 185 mld zł. Wartość wszystkich składek to nieco ponad 56 mld zł, z czego ubezpieczenia na życie stanowią 42,5%, a resztę – majątkowe.

Leave a reply