Prawo ubezpieczeniowe bez dyskryminacji

Do niedawna towarzystwa ubezpieczeniowe mocno różnicowały swoje oferty ze względu na płeć. Było to szczególnie widoczne przy ubezpieczeniach OC i na życie – kobiety płaciły niższe składki między innymi dlatego, że statystycznie żyją dłużej. Przyjęta w listopadzie 2012 r. nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej położy temu kres.

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w Unii Europejskiej różnicowanie składek ze względu na płeć jest niedozwolone. Dlatego polski Sejm musiał przyjąć nowelizację, która ma za zadanie wyeliminowanie dyskryminacji ze względu na płeć. W praktyce oznacza to, że kobiety nie będą mogły już liczyć na preferencyjne warunki przy zakupie ubezpieczenia samochodu i na życie.

 

Leave a reply