Nowa ustawa przeciw missellingowi ubezpieczeń

Wiele zmian w przepisach wpływających na całą branżę ubezpieczeń wynika z uwag zgłaszanych nie tylko w Polsce przez organizacje konsumenckie i nieraz wprowadzanych obecnie do prawa po tym, jak wskazuje to odpowiednia dyrektywa unijna. To też można powiedzieć o dyrektywie o dystrybucji ubezpieczeń, która została przyjęta jeszcze na początku roku 2016 i obecnie trzeba do niej dostosować odpowiednie ustawy krajowe, w przypadku Polski – ustawę przyjętą w parlamencie właśnie teraz. Warto zwrócić uwagę na samą nazwę dyrektywy, która wskazuje, że przepisy dotyczą nie tylko samego pośrednictwa ubezpieczeniowego, tak jak poprzednia, ale i innych form dystrybucji każdą metodą. Dyrektywa ustanawia jednolitą na skalę europejską definicję pośrednika ubezpieczeń i zawiera wiele bytów niebędących wyłącznie pośrednikami czysto z nazwy, ale pełniących powiązane z ubezpieczeniami zawody – jako przykład tutaj można podać na przykład prowadzących porównywarki ofert. W każdym państwie Unii każdy pracownik pośrednictwa ubezpieczeń według przyjętej definicji będzie musiał teraz wpisać się w odpowiednim rejestrze, potwierdzić przejście odpowiednich szkoleń z zakresu swojej specjalności, a także posiadać odpowiednie ubezpieczenie ochrony cywilnej. Można więc porównać to do odpowiedzialności, której państwo wymaga na przykład od księgowych czy notariuszy. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rejestracji może być karane nawet pozbawieniem wolności na dwa lata. Obecnie wprowadzona w Polsce ustawa przykłada dużą wagę do praktyk mających na celu ochronę konsumentów przed tzw. missellingiem.

Pośrednicy ubezpieczeniowi będą spisani w nowym rejestrze. Źródło: Pixabay.com.

Pośrednicy ubezpieczeniowi będą spisani w nowym rejestrze. Źródło: Pixabay.com.

Mianem missellingu określa się różnorodne formy sprzedaży klientowi rzeczy, których tak naprawdę on nie potrzebuje, nie chce – ale wobec skomplikowanej czy mylącej formy przedstawienia szczegółów sięga po ofertę. Prawny obowiązek, by dystrybutor ubezpieczenia działał w najlepszym interesie klienta oraz informował o sobie oraz o produkcie oznacza, że w razie bycia wprowadzonym w błąd klient posiada „paragraf” mogący być podstawą wskazania w sądzie, iż wina i konieczność naprawy leży po stronie właśnie takiego pośrednika. Unia wprowadziła też nowe ustandaryzowane formularze informacji o produkcie, które mają na celu ograniczenie możliwości „czarowania” przez pośredników i konieczność podania kluczowych danych w podobnej formie, jak czynią to wszyscy inni. Ustawa ma wejść w życie w Polsce w lutym 2018 roku.

Leave a reply