Najczęstsze błędy popełniane przy likwidacji szkody

Świadomość Polaków pod względem swych praw do odszkodowań rośnie z roku na rok, nie znaczy to jednak niestety, że wypełniając wnioski o wypłatę świadczenia związanego z likwidacją szkody nie popełniamy błędów. Poniżej prezentujemy kilka najczęstszych z nich.

ikony symbolizujące różne rodzaje ubezpieczeń

Skuteczna likwidacja szkód potrafi być kłopotliwa z uwagi na liczne błędy popełniane przez osoby ubezpieczone (źródło obrazka: Pixabay)

1. Niedostarczenie wszystkich koniecznych dokumentów

Każdy ubezpieczyciel wymaga kompletu dokumentów, by mógł uruchomić procedurę likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania – bez kompletu dokumentów nie ma możliwości, byśmy otrzymali pieniądze od ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że w różnych towarzystwach wymagane dokumenty mogą być różne (choć w znakomitej większości przypadków będą one generalnie takie same), jeśli więc ostatnio zmienialiśmy ubezpieczyciela, koniecznie musimy zapoznać się z zakresem dokumentów niezbędnych do dostarczenia, by doprowadzić sprawę likwidacyjną do końca.

2. Niezapoznanie się z warunkami ubezpieczenia (OWU)

To problem dotyczący niemal wszystkich rodzajów umów, jednak w kontekście ubezpieczeń istotny o tyle, że umowa precyzuje wszystkie obowiązujące obie strony zasady, możliwości ubiegania się o odszkodowanie, a także zawiera bardzo szczegółowy wykaz wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli wszystkich rodzajów sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania lub może takiej wypłaty odmówić.

3. Niezgłoszenie sprawy na policję

Relatywnie rzadko zdarza się, że zgłoszenie szkody na policję jest wymagane przez umowę (choć warto pamiętać, że kradzież samochodu czy włamanie do domu/mieszkania należą do tego typu sytuacji). Jeśli nie zgłosimy sprawy, odszkodowania nie uzyskamy – z tego względu warto zapoznać się z odnośnymi zapisami w zawartej z ubezpieczycielem umowie, by uniknąć przykrych rozczarowań. Ponadto dobrze jest również wezwać policję w każdym przypadku, gdy uczestniczymy w kolizji drogowej, a sprawca nie chce dobrowolnie podać swoich danych osobowych albo informacji o swoim pojeździe.

4. Nieterminowe zgłoszenie szkody

Generalną zasada jest zgłaszanie wszelkich szkód ubezpieczycielowi w najkrótszym możliwym terminie – zwykle jest to kwestia dni, ewentualnie tygodni od momentu wystąpienia zdarzenia: umowy dość dokładnie precyzują wymagane terminy przy każdym typie zdarzenia. Zapoznanie się z tymi informacjami i dotrzymanie terminów zgłoszenia jest o tyle istotne, że jeśli taki termin przekroczymy, wypłata odszkodowania będzie w najlepszym razie opóźniona i będzie opiewać na kwotę niższą niż maksymalna, a w najgorszym stracimy prawo do ubiegania się o nie w ogóle.

5. Niewystarczająco szczegółowy opis zdarzenia

Ubezpieczyciel wymaga kompletu informacji na temat danego zdarzenia, by móc podjąć decyzję co do kwoty odszkodowania wypłacanego ubezpieczonemu. Jeśli dostarczony do towarzystwa ubezpieczeniowego opis będzie zbyt ogólnikowy, rzeczoznawcy będą mieli utrudnione zadanie, mogą nawet nie być w stanie w ogóle dokonać wyceny strat. Bardzo pomocna jest dokumentacja fotograficzna, tak więc idealnie jest sporządzić ją tuż po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej i przechowywać w bezpiecznym miejscu (np. w chmurze), by w razie potrzeby móc z niej bezproblemowo skorzystać.

Eliminacja wspomnianych błędów pozwoli nam uzyskać ewentualne odszkodowanie szybko i sprawnie, co w przypadku niektórych typów strat (np. zniszczenie mienia) ma ogromne znaczenie – warto zatem jak najszybciej zastosować się do powyższego krótkiego poradnika.

Leave a reply