Które kraje są najbardziej niebezpieczne dla turystów?

Z kilku powodów, bezpieczeństwo w podróży jest dziś popularniejszym tematem, niż było od dawna, a związek ma to chociażby z wszechobecnymi w mediami konfliktami zbrojnymi dokoła Europy i ich różnorakimi skutkami, zarówno realnymi, jak i przynajmniej oczekiwanymi przez wiele osób. Wojna i konflikty prowadzone przez bojowników na pewno są oczywistym sygnałem, że podróż do danego kraju nie jest bezpieczna – co na swojej skórze odkrył chociażby Egipt, państwo opierające swoją gospodarkę w niemałej mierze na sektorze turystycznym. Jeszcze 10 lat temu obroty z turystyki odpowiadały niemalże 20% PKB kraju, co jak na tak duże państwo było wynikiem wysokim. Obecnie jest to jedynie niewiele ponad 7%, co jest wynikiem niskim – nie kwalifikuje Egiptu nawet to pierwszej setki państw na świecie pod tym względem. Przyczyną jest oczywiście duża ilość brutalnych incydentów, które mają związek z licznymi konfliktami, które rozwinęły się w ostatnich latach. O ile człowiekowi w dalekiej podróży może się stać wiele rzeczy, np. poważna choroba, to ryzyko śmierci z rąk innej osoby jest na pewno najbardziej odstraszające. A w każdym razie, na pewno zachęca ono do zakupu ubezpieczeń, będąc bardzo jasnym ryzykiem. Dlatego też znaczenie ubezpieczeń turystycznych rośnie – są powody, by częściej i w większym zakresie po nie sięgać, jeśli już turysta wybiera się w odległe miejsce.

Wojna i działania paramilitarne zawsze oznaczają największe ryzyko dla osób wybierających się na teren danego państwa. Źródło: Pixabay.com.

Wojna i działania paramilitarne zawsze oznaczają największe ryzyko dla osób wybierających się na teren danego państwa. Źródło: Pixabay.com.

Są różne metody mierzenia bezpieczeństwa turysty, dlatego też nie ma jednej obiektywnej odpowiedzi na to, jakie kraje są najbardziej niebezpieczne. Na pewno większość wskaźników wskazuje, że Europa w ogóle pozostaje jednym z obszarów wysokiego bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o konflikty i przemoc, istnieje na przykład Global Peace Index. Wśród najbezpieczniejszych krajów dominują te z Europy: w pierwszym rzędzie Islandia, Portugalia, Austria, Dania, Czechy czy Słowenia, ale też niemal cała Europa należy do miejsc, gdzie zjawiska przemocy są stosunkowo rzadkie. Z miejsc dalekich wymienić można Nową Zelandię, Kanadę, Japonię, Australię, Buthan, Singapur, Mauritius czy Chile. O ile wzrosła aktywność terrorystów we Francji i Belgii, to według indeksu o wiele, wiele bardziej należałoby się nadal obawiać ryzyka przed wizytą w Rosji i na Ukrainie, dalej – Turcji, a także Grecji, Białorusi, Bośni, Kosowie i Czarnogórze. Najniższy „indeks pokoju” dotyczy oczywiście krajów pogrążonych w wojnach, od DR Kongo po Ukrainę, a także Rosję i Koreę Północną. Z rankingu wynikać może, że bliskość innych niebezpiecznych krajów stanowi największy czynnik zwiększający szansę na atak, co wpływa też na prognozy dotyczące np. wszystkich krajów nordyckich sąsiadujących z Rosją.

Leave a reply