Koszty leczenia za granicą

Większość ubezpieczeń turystycznych obejmuje przede wszystkim zwrot kosztów leczenia. Ale nie trzeba wykupywać polisy, by mieć zapewnioną ochronę o określonym zakresie.

Ubezpieczenie turystyczne to oczywisty sposób zabezpieczenia się przed koniecznością samodzielnego pokrywania –niekiedy bardzo wysokich – kosztów leczenia za granicą. Stopień ochrony zależy od wysokości sumy ubezpieczenia oraz zakresu samej polisy. Przeważnie ubezpieczenie turystyczne zapewnia nie tylko zwrot kosztów opieki medycznej, leczenia w szpitalu i transportu do szpitala, ale też umożliwia uzyskanie zwrotu wydatków na zakup lekarstw czy środków opatrunkowych. W przypadku wyjazdów do krajów Unii Europejskiej można zamiast polisy zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli dokument potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Trzeba jednak pamiętać, że EKUZ nie jest honorowany w krajach nienależących do UE – na przykład w tak chętnie odwiedzanej Chorwacji.

Leave a reply