Komu przysługuje odszkodowanie z OC po wypadku śmiertelnym?

Jednym z tematów roku w dziedzinie ubezpieczeń bez wątpienia są rosnące stawki OC, które wynikają przede wszystkim z przepisów mających zapewnić wypłacalność towarzystw – a co za tym idzie, ustalenie składek na poziomie wyższym od sumy wypłat. Wyższe składki obowiązkowego OC nie wszystkim kierowcom są w smak, nawet w obliczu takiej optymalizacji systemu. Wśród propozycji mających doprowadzić do tego, by składki nieco obniżyć bez wprowadzania ryzyka i strat wśród konkurujących towarzystw pojawiła się w styczniu idea ograniczenia i doprecyzowania kręgu osób, którym przysługuje odszkodowanie w razie śmierci ubezpieczonego. Pomysł ten promowany jest przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Jej zdaniem – jak donosi „Rzeczpospolita” – liczba osób, które zgłaszają się po odszkodowanie po wypadku śmiertelnym sięgać może i dwudziestu. Przepisy tymczasem nie są do końca jasne co do zasad przyznawania odszkodowań. To oznacza, że towarzystwa podczas podpisywania umówi i wyliczania składek nie mają pewności, ilu osobom faktycznie będą wypłacać odszkodowanie – co wpływa na nieprecyzyjnie wyliczane składki. Przepis ten jednak nie funkcjonuje bez powodu – zależności emocjonalne i finansowe między ludźmi mają bowiem różnoraki charakter, a w czasach związków nieformalnych, dzieci nieślubnych czy rozwodów trudne wydaje się znalezienie indywidualnej formuły określając, kto faktycznie jest osobą bliską poszkodowanego. Obecne działanie tego przepisu można uznać za korzystne dla klientów.

Wypadek śmiertelny to strata dla wielu osób. Źródło: Pixabay.com.

Wypadek śmiertelny to strata dla wielu osób. Źródło: Pixabay.com.

W świetle Kodeksu Cywilnego, najbliżsi dla danej osoby to osoby związane małżeństwem i rodzina (rodzice, rodzeństwo, dzieci), ale też konkubenci, rodzina przyrodnia, dzieci wychowywane czy też dziadkowie. W przypadku osób niebędących rodziną, kluczową kategorią jest emocjonalna więź z daną osobą – i ból z powodu utraty bliskiego. To może wyjaśniać, czemu precyzyjne i uniwersalne określenie statusu każdej z takich osób nie jest łatwe. Drugim aspektem więzi międzyludzkiej jest wspomniany wymiar finansowy – oczywiście, jeśli dziecko straci rodzica, to też oznacza to dla niego utratę źródła utrzymania. Często podobnie jest w małżeństwach, ale i w relacjach nieformalnych. Udowodnienie pogorszenia sytuacji życiowej przez utratę bliskiej osoby oznacza możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Nie rozwiąże ono raczej wszystkich problemów na zawsze, ale ma na celu pomóc odnaleźć się na nowo w życiu. Stosunkowo mniej istotny w większości przypadków będzie przepis Kodeksu Cywilnego o zwróceniu kosztów pogrzebu. Mimo wszystko warto wspomnieć, że to również jest obowiązkiem ubezpieczyciela.

Leave a reply