Jakie dodatkowe ubezpieczenia samochodu warto wybrać?

Każdy kto posiada samochód wie doskonale, co to OC. Jest to jedyne ubezpieczenie, które wykupić po prostu trzeba. O nim mówi się najczęściej także w osobnych artykułach, dlatego tym razem przyjrzymy się dokładnie pozostałym opcjom ubezpieczenia. Może być zdecydowanie warto się nimi interesować, ponieważ OC dotyczy jedynie szkód wyrządzonych z winy kierowcy danego pojazdu wskutek czynu niedozwolonego. Można powiedzieć, że jak to z obowiązkami – mamy korzyści z tego, że inni ich przestrzegają. Tymczasem istnieją liczne warianty dodatkowych ubezpieczeń, które pomogą nam samym w różnorakich sytuacjach, w których OC nie wejdzie w działanie.

OC nie w każdej sytuacji nam pomoże. Źródło: Pixabay.com.

OC nie w każdej sytuacji nam pomoże. Źródło: Pixabay.com.

Najczęściej wykorzystywanym standardem jest autocasco – AC. Staje się ono wraz z biegiem czasu coraz mniej popularne – być może dlatego, że większość osób nie ma aż takiej ochoty dbać o samochód, który nie jest już luksusem jak dawniej. Niegdyś dane donosiły, że większość kierowców ma wykupione autocasco, ale już według badań TNS z roku 2013, można tak było powiedzieć tylko o około co czwartym kierowcy. Najczęściej podawanym powodem tych, którzy tego nie robią, była oczywiście wysoka cena. Starsze auta oznaczają wyższe koszty – zwłaszcza w przypadku AC. Jeśli bowiem płacimy tylko OC, to warto pamiętać, że w przeciwieństwie do niego, autocasco nie jest ubezpieczeniem tak ujednoliconym i każdy ubezpieczyciel przedstawi nam inną ofertę. Różny będzie zakres zdarzeń, które zasługują na rekompensatę – a co za tym idzie różne będą ceny składek. Częstym przypadkiem, w którym przydaje się ubezpieczenie AC, jest możliwa kradzież auta – oczywiście w dzisiejszych czasach nie jest to sprawa tak łatwa, jak niegdyś, bo nowe samochody mają zabezpieczenia. A jednak nadal co roku spotyka to kilkanaście tysięcy osób, których auta trafiają w większości na części. Oczywiście sprawca kradzieży stara się pozostać niewykrytym, a więc odszkodowania nie ma kto wypłacić, jeśli posiadacz samochodu nie ma AC. Ale autocasco powinno też obejmować np. wypadki, drobne stłuczki.

Pomniejszym w porównaniu do tych rodzajem ubezpieczenia jest assistance. Zazwyczaj będzie ono dodawane przez ubezpieczycieli jako „bonus” to powyższych usług. Najczęściej kojarzy się assistance z gwarancją holowania auta w razie problemów, ale może też ono dotyczyć pomocy innego typu, jak chociażby dostarczenie paliwa, pomoc medyczna czy samochód zastępczy na czas naprawy samochodu ubezpieczonego.

Trzeci powszechny rodzaj ubezpieczenia nieobowiązkowego to NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym wypadku wypadek taki definiowany jest jako coś kończące się trwałym uszkodzeniem zdrowia lub śmiercią. I to właśnie one są rekompensowane przez wypłatę z NNW – to tylko ubezpieczenie od szkód osobowych, nie rzeczowych. Może ono dotyczyć tylko kierowcy albo również pasażerów. Okoliczności, w których następuje wypłata NNW nie są tak częste, jak mała stłuczka, i na pewno chciałoby się myśleć, że nigdy nie nadejdą – niemniej dobrze skonstruowana oferta NNW może być dobry zabezpieczeniem na taką ewentualność.

Leave a reply