Jak wyglądają plany emerytalne w Polsce i na świecie?

Jednym z najważniejszych powodów, dla których ludzie korzystają z ubezpieczeń, jest przewidywanie przyszłości – do ubezpieczyciela nie zgłoszą się osoby, które nie dbają o to, co może się dziać z nimi i ich rodzinami w najbliższym czasie, za 5 lat, ale w wielu przypadkach i za 30 lat. Rzadko jednak mamy okazję porównać: jak przyszłość wyobrażają sobie inni wokół nas? Towarzystwa ubezpieczeniowe i osoby zainteresowane tematyką oczywiście mają wiele powodów, by to wiedzieć, dlatego też ciekawe mogą być dla nich wyniki badania prowadzonego także wśród Polaków, przez Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon – należące do obecnego również w Polsce ubezpieczyciela Aegon. Raport miał na celu zbadać, jak osoby obecnie pracujące, z pięciu kontynentów, odnoszą się do kwestii wieku przejścia na emeryturę – jak wiadomo, w większości krajów średnia długości życia rośnie i bariera 65 czy 67 lat nie znaczy już tego samego, co dla poprzedniego pokolenia. Z tym wiążą się istotne i dla gospodarek, i dla obywateli sprawy finansowe związane ze środkami na emeryturę oraz możliwością odkładania jej w czasie, jeśli dostępne będą możliwości pracy. Jedno z kluczowych pytań brzmiało: ile osób w wieku 55+ spodziewa się, że przejdzie na emeryturę przed 65. rokiem życia?

Plany emerytalne. Źródło: Pixabay.com.

Plany emerytalne. Źródło: Pixabay.com.

Globalnie, liczba ta wyniosła zaledwie 26%. W dużej mierze zależy ona od przepisów w danych krajach. W Chinach, gdzie wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn wynosi odpowiednio 50-55 i 60 lat, wskaźnik odpowiedzi na powyższe pytanie wyniósł niemal 90%. Jednakże z badania wynika, że obecnie średni wiek zostawienia pracy w tym kraju to 64 lata, a więc wyższy, niż w wielu krajach europejskich. Zupełnie inaczej w kwestii emerytury przed 65 rokiem życia odpowiadali Holendrzy: jedynie 7% powiedziało „tak”, pomimo iż w kraju tym średnia wieku, w którym kończy się pracę, wynosi 63. Być może wpływ miały tutaj nowe przepisy holenderskie, które zakładają, że już niedługo wiek emerytalny zacznie powoli rosnąć, najpierw do 67 lat, a następnie w powiązaniu ze zmianą przeciętnej długości życia.

W Polsce 30% zakłada, że w wieku 65 lat nie będzie już pracować. 53% z nich oczekuje, że przejdzie na emeryturę „elastycznie”, a więc nie porzuci pracy z dnia na dzień – jednak tylko 30% badanych stwierdziło, że ich pracodawca zapewnia możliwość przejścia na niepełny etat. Wszystko to stawia Polskę bardzo blisko globalnych średnich. Nieco większa różnica dotyczyła pytania o motywy kierujące chęcią zachowania pracy. Na świecie 70% odpowiedziało, że chce zachować aktywność fizyczną i umysłową i jest to dla nich istotny powód dla zachowania pracy – w Polsce tylko 61%. Możemy się domyślać, że stosunkowo częstszym priorytetem jest założenie, że emerytura nie będzie wystarczająco wysoka, albo inne stwierdzenie, które podzieliło na świecie niecałe 40% badanych – że lubią swoją pracę.

Leave a reply