Jak pracują specjaliści od oceny ryzyka?

Na swój sposób, każdy z nas wiele razy dziennie kalkuluje ryzyko dotyczące mniejszych i większych wyborów życiowych. W ramach dziennej rutyny, decyzje mogą być oczywiste, albo przynajmniej – bezrefleksyjne, co nie zmienia jednak faktu, że kalkulujemy konsekwencje i ewentualne niebezpieczeństwa, związane może niekoniecznie z utratą życia czy zdrowia, ale na przykład zmarnowaniem pieniędzy czy czasu. Nie musimy zazwyczaj wszystkich tych wyborów przekładać na ścisłe liczby i wskazywać dokładnie wartości oraz prawdopodobieństw – co jest też powodem wielu trendów do podejmowania przez ludzi nieracjonalnych decyzji. Z kolei inżynierowie jakości ryzyka, specjaliści do spraw modelowania ryzyka czy zarządzania ryzykiem – i inaczej nazwane stanowiska w branży ubezpieczeń (choć nie tylko) – tym właśnie zajmują się zawodowo. Czasami w takiej pracy konieczna jest specjalistyczna znajomość konkretnej branży, choć ogólne modele mają specyficzną i czysto matematyczną formułę. Z tej racji specjalistami od ryzyka będą w towarzystwie ubezpieczeniowym zazwyczaj osoby mające za sobą studia na określonym kierunku ścisłym, powiązanym z konkretnym typem operowania na liczbach – istnieją kierunki i specjalności na studiach takie jak matematyka finansowa czy statystyka ubezpieczeniowa, które uczyć mogą od razu działania właśnie w takim kontekście. Od takiego pracownika towarzystwo oczekuje umiejętności analitycznych, często zdolności do pozyskiwania danych i przekazywania ich w odpowiedniej formie dalej, a co za tym idzie – w pracy dużo czasu spędza się z programem Excel.

Zarządzanie ryzykiem łączy matematycznie szereg czynników dotyczących finansów towarzystwa i samej sytuacji potencjalnego zagrożenia. Źródło: Pixabay.com.

Zarządzanie ryzykiem łączy matematycznie szereg czynników dotyczących finansów towarzystwa i samej sytuacji potencjalnego zagrożenia. Źródło: Pixabay.com.

W istocie zarządzanie ryzykiem ma więcej etapów, niż klientowi mogłoby się wydawać. Tylko pierwszym z nich jest analiza ryzyka, czyli zidentyfikowanie zagrożeń i oszacowanie ich prawdopodobieństwa. Trzeba wiedzieć, co jest zagrożone, co mu grozi, jakie są stosowane środki zabezpieczające i jakie mają szanse powodzenia, a także od czego zależne są wszelkie zmienne powiązane z tymi wskaźnikami i jakie są możliwe szkody w każdym przypadku. Zarządzaniem ryzykiem ma też kolejne etapy. Kontrolowanie ryzyka – to z perspektywy klienta choćby seria wymogów stawiana w umowie, mająca sprawić, by klient nie wykonywał żadnych ruchów zwiększających zagrożenie. Finansowanie ryzyka – dotyczy wyboru sposobu wpłat i wypłat, którym może być zarówno operowanie czysto na funduszach samego towarzystwa, jak i różne rodzaje „dzielenia się” z klientem czy innymi towarzystwami. Wreszcie, częścią całego zagadnienia jest też administrowanie procesem bezpiecznego kierowania – które w skrócie i laicko mówiąc, określilibyśmy jako… większość spraw dotyczących optymalnego kierowania firmą. W przypadku ubezpieczeń, ryzyko jest kluczową zmienną.

Leave a reply