Jak działa ubezpieczenie organizatora turystyki?

Każdy organizator turystyki (zgodnie z ustawą tour operator oraz pośrednik turystyczny) musi mieć umowę ubezpieczenia lub gwarancję bankową. Taka forma ma zapewnić pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju oraz zwrotu wpłat dokonanych przed wyjazdem w sytuacji, gdyby biuro okazało się niewypłacalne lub ogłosiło upadłość. Jak w praktyce działa takie ubezpieczenie i czy stanowi dostateczną ochronę?

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, tour operatorzy i pośrednicy turystyczni mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia na rzecz swoich klientów lub zawarcia umowy gwarancyjnej. Ubezpieczenie organizatora turystyki obejmuje pokrycie kosztów powrotu do kraju w sytuacji gdy organizator nie jest w stanie sam zapewnić tego powrotu oraz zwrot kosztów w przypadku niewykonania przez organizatora usługi. Rozporządzenie określa minimalną kwotę takiego zabezpieczenia, zależną od zakresu terytorialnego działalności.

W praktyce gwarancja lub ubezpieczenie rzadko wystarczają na pokrycie roszczeń wszystkich klientów. W przypadku gdy biuro ogłosi niewypłacalność lub bankructwo, środkami z gwarancji dysponuje marszałek województwa i w pierwszej kolejności musi zorganizować powrót do kraju tych klientów biura, którzy już są na wakacjach. Bardzo często oznacza to skrócenie pobytu i sporo stresu. Dopiero później, z pozostałych środków, pokrywane są roszczenia wszystkich wierzycieli bankrutującego biura – w tym zwracane są koszty poniesionych wpłat tym turystom, którzy na swoje wakacje nie wyjechali. By jednak liczyć na zwrot, należy zgłosić się z roszczeniem do odpowiedniego marszałka województwa.

 

Leave a reply