Jak dobrze zabezpieczyć się na przyszłość?

Współczesny rynek usług finansowych obfituje w rozmaite produkty, które w założeniu mają poprawić naszą sytuację finansową po przejściu na emeryturę. Produkty te siłą rzeczy są opłacalne bardziej lub mniej, a zależne jest to nie tylko od poczynionych przez nas wyborów, ale także od sytuacji na finansowych rynkach światowych. Choćby z tego powodu warto inwestować w produkty dające gwarancję uzyskania godnej emerytury – według najnowszych statystyk po przejściu na emeryturę za 30 lat od chwili obecnej będziemy otrzymywać jedynie około 30% bieżącego wynagrodzenia.

Pewnym rozwiązaniem jest systematyczne odkładanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym lub lokacie, jednak praktyka pokazuje, że bardzo niewielu Polaków jest w stanie wytrwać w postanowieniu wieloletniego oszczędzania dłużej niż kilka lat. Ponadto odłożone w ten sposób pieniądze dość często nie są zabezpieczone przed wpływem inflacji oraz nie pracują na siebie tak skutecznie, jak mogłyby, gdyby zostały właściwie zainwestowane.

Skarbonka-świnka, do której wrzucana jest moneta

Samo odkładanie pieniędzy nie jest dobrym pomysłem – środki powinny na siebie pracować (źródło obrazka: pixabay.com)

Z tego właśnie względu ciekawą alternatywą dla wspomnianych wyżej sposobów oszczędzania jest IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Dokładna forma, w jakiej będziemy gromadzić oszczędności w ramach IKZE, jest całkowicie zależna od naszej decyzji – mogą to być na przykład depozyty bankowe, papiery wartościowe czy inwestycyjne ubezpieczenie na życie.

Poza oczywistym faktem pomnażania kapitału, z którego będziemy mogli skorzystać po przejściu na emeryturę, największą zaletą IKZE jest fakt, że posiadacz tego produktu dostaje niejako w prezencie aż dwie ulgi podatkowe. Pierwsza to możliwość odpisywania każdego roku od podatku sumy rocznej składki na IKZE, drugą jest brak opodatkowania zgromadzonych oszczędności tak zwanym podatkiem Belki (czyli podatkiem od dochodów kapitałowych). Kolejną korzyścią jest bezpłatne przenoszenie oszczędności pomiędzy dostawcami przy jednoczesnym zachowaniu ochrony podatkowej oraz ciągłości produktu.

IKZE nie jest obecnie najpopularniejszym produktem, ale z perspektywy osoby, która stanie się za dwadzieścia kilka lub trzydzieści lat emerytem jest to zdecydowanie wybór godny uwagi – rzecz jasna najpierw warto zrobić dokładne rozeznanie na rynku, by zorientować się, które instytucje finansowe posiadają IKZE (sprawdź) w ofercie i na jakich dokładnie warunkach możemy mieć do niego dostęp.

Leave a reply