Grupowe ubezpieczenia zdrowotne – ubezpieczenie ambulatoryjne

Firmy, jako bonus dla pracowników, wykupują osobą zatrudnionym zróżnicowane pakiety ubezpieczeń zdrowotnych. Podstawowym ubezpieczeniem, które pracodawca bardzo często gwarantuje swoim pracownikom jest ubezpieczenie ambulatoryjne.

Ubezpieczenie ambulatoryjne to opieka medyczna skierowana do osób, które chcą szybko skorzystać z porad lekarzy specjalistów i badan diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych. Zazwyczaj do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 64 roku życia. W ramach podstawowego pakietu zdrowotnego „Zdrowie na start” oferowanego przez firmę LUX MED ubezpieczony ma dostęp do:

  • 24 h ogólnopolskiej rezerwacji terminów wizyt i badań
  • 24 h telefonicznej informacji medycznej
  • medycyny pracy
  • konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej
  • konsultacje specjalistyczne
  • konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych
  • badań diagnostycznych
  • pielęgniarskich zabiegów ambulatoryjnych
  • szczepień przeciwko grypie sezonowej

Pakiet można rozszerzyć o dodatkowe usługi. Oferty ubezpieczeń grupowych skierowane są do firm zatrudniających minimalnie od kilku do kilkunastu pracowników. Przykładowo powyższa oferta LUX MEDU jest dla firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Cena oferty wacha się w zależności od ilości osób objętych ubezpieczeniem i ubezpieczyciela, wynosi od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie od jednego pracownika.

Leave a reply