Droższe ubezpieczenia na życie dla kobiet

Po 1 stycznia bieżącego roku ceny polis na życie dla kobiet do 30. roku życia wzrosły od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Największe podwyżki odnotowano w przypadku pań powyżej 45. roku życia – tu wzrosty sięgnęły nawet 50 proc. W tym samym czasie spadek cen polis dla mężczyzn wyniósł 10–15 proc. Sytuacja ta spowodowana jest wypełnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zakazał żonglowania kosztem ubezpieczeń w zależności od płci, poprzez uśrednienie cen polis.

Źródło: Pinterest

Źródło: Pinterest

Efekt? Mężczyźni, żyjący statystycznie krócej i opłacający dotychczas większe stawki, zaczęli z nich rezygnować i wykupywać nowe – tańsze. Stawki dla kobiet – wzrosły. Ale – to ważna informacja – kobiety, które zawarły umowy na starych, korzystniejszych dla nich warunkach, nie muszą się obawiać podwyżek. Prawo nie działa wstecz.

Dotychczas mniej kobiet niż mężczyzn decydowało się na wykupienie polisy na życie. Uśrednienie stawek sprawiło, że jest ich jeszcze mniej! Podobnych zmian nie obserwuje się w innych segmentach ubezpieczeń, np. w ubezpieczeniach majątkowych czy komunikacyjnych.

Kwoty jakie płacimy miesięcznie za polisy nie są wysokie, ale dla osób o nieregularnych dochodach każda zmiana oznacza konieczność zmiany trybu płatności. W przypadku kobiet, polisa na życie jest często ostatnią „wartością dodaną”, z której rezygnują. Bez względu na cenę.

Compensa za polisę o wartości ok. 250 tys. zł naliczała do niedawna mężczyznom blisko 140 zł, a kobietom – 63 zł. Po uśrednieniu cen, obie płcie obciąża się kwotą ok. 103 zł. Jak zmiana cen wpłynie na ilość kupowanych przez Polaków polis?

Firmy ubezpieczeniowe uważają, że wzrost liczby ubezpieczonych mężczyzn nie zrekompensuje tego, że kobiety znacznie rzadziej kupują polisy, co powoduje ogólny spadek liczby polis.

Leave a reply