Czym się różni ubezpieczenie od NNW od polisy na życie?

Generalnie rzecz ujmując ubezpieczamy się po to, by czuć się bezpieczniej i mieć pewność, że w razie wystąpienia danej sytuacji możemy liczyć na wsparcie finansowe ze strony ubezpieczyciela. W ostatnich latach coraz większa liczba Polaków decyduje się na podpisanie dodatkowych umów, a najczęściej chyba wykupowanymi są ubezpieczenia na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Niestety, wciąż wiele osób myli te dwa produkty ubezpieczeniowe ze sobą, co czasami prowadzi do niepotrzebnych nieporozumień i problemów, których można bez trudu uniknąć. Czym się więc różni polisa na życie od ochrony NNW?

Polisa na życie i NNW różnią się od siebie dość znacznie (źródło grafiki: Pinterest)

Polisa na życie i NNW różnią się od siebie dość znacznie (źródło grafiki: Pinterest)

Zasadniczą różnica jest już sam zakres ubezpieczenia: w znakomitej większości przypadków polisa na życie obejmuje ochronę finansową wskazanych osób (zwykle najbliższej rodziny, choć nie jest to żelazna reguła) w przypadku śmierci ubezpieczonego człowieka. W takiej sytuacji uposażonym jest wypłacana określona kwota, o ile zostały spełnione warunki umowy. W pewnych przypadkach kwota wypłacanego ubezpieczenia jest wyższa, jeśli na przykład zgon ubezpieczonego nastąpił wskutek nieszczęśliwego wypadku, ale tego rodzaju klauzule nie są integralną częścią standardowej polisy na życie.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków natomiast obejmuje rozmaite zdarzenia losowe, w wyniku których możemy odnieść uszczerbek na zdrowiu, tak więc podstawową różnicą NNW w stosunku do polisy na życie jest fakt, że do wypłaty ubezpieczenia nie jest wymagany zgon ubezpieczonego, a sam zakres ochrony potrafi być naprawdę szeroki, może bowiem obejmować zarówno pokrycie kosztów leczenia, transportu medycznego, rehabilitacji i rekonwalescencji, jak też opłacenie zabiegów i operacji, a nawet ochronę na wypadek utraty zdolności do pracy. Oznacza to również, że jeśli chcemy kompleksowo zabezpieczyć zarówno siebie, jak i naszych najbliższych, powinniśmy poważnie zastanowić się nad wykupieniem obu wspomnianych pakietów ubezpieczeniowych – to szczególnie istotne dla wszystkich tych, którzy wykonują zawody związane ze stałym ryzykiem wystąpienia sytuacji losowej, w której możliwe jest odniesienie poważnych obrażeń lub utrata życia (kierowcy, osoby uprawiające sporty ekstremalne, itp.).

Leave a reply