Co obejmuje ubezpieczenie nagrobka?

Kiedy nadchodzi 1 listopada, częściej niż zazwyczaj odwiedzamy cmentarze, częściej też myślimy o dobrym stanie grobów i nagrobków, które służą jako miejsce spoczynku naszych bliskich. Jak by nie patrzeć, nagrobek to nadal rodzaj wartościowej własności, który kosztuje niemałe pieniądze, od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podobne do samej ceny mogą być koszta usuwania zniszczeń, jakie powstać mogą na przykład wskutek zdarzeń naturalnych, jak ulewy, upadające drzewa czy też osuwanie się ziemi. Oprócz samego nagrobka, pomnika itp., nieraz na cmentarzu znajduje się też dodatkowe wyposażenie – chociażby w celu przechowywania kwiatów. Do tego wyjątkowo często właściciel nie ma okazji, by być na miejscu i regularnie nadzorować, co się z nim dzieje – jej zniszczenie może być wyjątkowo bolesne. Oczywiście, od różnorakich strat, szkód i zniszczeń dotyczących nagrobka można się ubezpieczyć. Nie jest to jednak mocno standaryzowany obszar rynku i idąc do konkretnego zakładu ubezpieczeniowego nie będziemy mogli raczej spodziewać się dokładnie tego, co może nam zostać zaoferowane. Czasami będzie istniała możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia osobno, czasem jednak tylko w ramach dodatku do innego ubezpieczenia mienia, zwłaszcza tego o typowo najwyższej wartości, dotyczącego mieszkania. Co będzie zazwyczaj objęte taką polisą?

Najpiękniejsze nagrobki mogą z wielu powodów ulec zniszczeniu. Źródło: Pixabay.com.

Najpiękniejsze nagrobki mogą z wielu powodów ulec zniszczeniu. Źródło: Pixabay.com.

Ubezpieczając nagrobek w dużym towarzystwie, można spodziewać się, iż polisa zapewni rekompensatę w razie zniszczeń wywołanych przez warunki atmosferyczne i inne niespodziewane okoliczności: często jest to działanie niskiej lub wysokiej temperatury, opadów, burzy, ognia, ale też na przykład uderzenie przez pojazd. Często można również zawrzeć w takiej polisie np. okoliczność zniszczeń przez upadające drzewo czy słup. Typowe jest też ubezpieczenie od zniszczeń i kradzieży dokonanych przez inne osoby, choć jak zawsze: warto upewnić się przed zakupem o warunkach uznania przez towarzystwo, że wpływ innych osób jest udowodniony. Trudniej może być o ubezpieczenie od skutków osunięcia się ziemi: niekoniecznie domyślna oferta będzie zawierać taki zapis. Podobnie jest ze stratami wywołanymi przez działania osób trzecich, jak zarządcy cmentarza, wykonawcy samego nagrobka, firmy pogrzebowej itp. (oraz, oczywiście, przez działania samego klienta).

Warto upewnić się, jakie ubezpieczenie OC posiada np. sam zarządca, czyli do jakiej kwoty można liczyć na rekompensatę za ewentualne szkody wywołane jego pomyłkami. Niektóre cmentarze mogą nawet posiadać ubezpieczenie bez wyłączeń, czyli opłacać już od razu ubezpieczenie od wszystkich możliwych szkód, bez względu na okoliczności – wtedy oczywiście mało jest powodów, by ubezpieczać swój nagrobek indywidualnie. Jeśli chodzi o prywatne polisy dotyczące ubezpieczenia nagrobka, cena będzie zależeć między innymi od jego umiejscowienia, zakresu usług i oczywiście wysokości ubezpieczenia. Typowo będzie to ok. 1% rocznie, a więc jeśli ubezpieczamy się na wartość 10 tysięcy złotych, zapłacimy składkę 100 zł.

Leave a reply