AC dla firm

Wykupienie AC dla samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Opłacanie tej składki daje przedsiębiorcom gwarancje pokrycia części kosztów w przypadku naprawy lub kradzieży pojazdu.

Ubezpieczenie AC podobnie jak OC wykupujemy na rok. Chroni ono nas przed kradzieżą i uszkodzeniem pojazdu wynikającym z naszej winy. Składkę polisy autocasco możemy wpisać w koszty uzyskania przychodu firmy. Ustawodawca nakłada jednak ograniczenie górnego limitu wartości ubezpieczenia, które możemy wliczyć w koszty, wynosi on – 20000 euro.

Jeżeli zdecydujemy się wykupić polisę AC dla samochodu używanego w ramach działalności gospodarczej, to możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu te wydatki, które ponieśliśmy na jego remonty powypadkowe. Nie istotne jest w tym przypadku jaka była przyczyna kolizji i kto ją spowodował.

Ubezpieczenie AC jest szczególnie ważne dla firm, które opierają swoją działalność na transporcie samochodowym, w ich przypadku brak środków na zakup nowego auta albo naprawę powypadkową mógłby oznaczać istotne straty finansowe dla firmy.

 

Leave a reply