Zawody szczególnego ryzyka

zawody szczególnego ryzyka

Źródło: Pinterest

Agencja Bloomberg opracowała listę profesji, w których zdarza się najwięcej wypadków. Wskaźnik śmiertelności w poszczególnych zawodach został obliczony dla wypadków śmiertelnych, które zdarzają się w ciągu roku pracy dla zatrudnionych na pełen etat. Niechlubne pierwsze miejsce przyznano rybakom. Na dalszych pozycjach uplasowali się: drwal, pracownik kopalni, pilot samolotu, śmieciarz, dekarz, pracownik przemysłu stalowego, pracownik rolny, kierowca ciężarówki i taksówkarz.

Przedstawiciele wymienionych zawodów nie otrzymują, zdaniem Bloomberga, wynagrodzenia, które choć w części mogłoby rekompensować codzienne ryzyko.

W polskim prawodawstwie istnieje kategoria „prac w szczególnych warunkach”, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego. Pełny wykaz znajduje się tutaj. Jak informuje ZUS, jednym z warunków wymaganych do przyznania emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest udowodnienie odpowiedniego okresu takiego zatrudnienia. Należy przy tym zaznaczyć, że zatrudnienie to musi być wykonywane w ramach stosunku pracy lub stosunku służby. Nie jest więc pracą w szczególnych warunkach wykonywanie umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej, choćby nawet przedmiot tej umowy lub działalności odpowiadał rodzajowi pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uprawniającym do uzyskania omawianej emerytury.

Zawsze warto mieć na uwadze fakt, że nawet jeśli wykonywana przez nas praca jest szczególnie uciążliwa i predestynuje nas do starania się o wcześniejszą emeryturę, nie powinniśmy rezygnować z ubezpieczeń na życie, które w sytuacjach podbramkowych mogą ratować… życie. Naszych najbliższych.

Leave a reply