Ubezpieczenie telefonu komórkowego

Jeżeli kupujemy w salonie nowy telefon komórkowy dużej wartości, powinniśmy zastanowić się nad jego ubezpieczeniem od kradzieży albo uszkodzenia. Polisę możemy wykupić w salonie, korzystając z ofert przygotowanych przez operatorów.

W zależności od wykupionej polisy, ubezpieczenie chroni nas przed kradzieżą i uszkodzeniem telefonu. W przypadku nastąpienia zdarzeń objętych polisą ubezpieczyciel wypłaca nam równowartość naszego telefonu. Poniżej przedstawiona jest jedna z ofert ubezpieczenia telefonu Bezpieczny Telefon, proponowana przez Play.

Play swoim klientom oferuje dwa warianty ubezpieczenia: Komfort i Premium.

Wariant Komfort obejmuje jedynie przypadkowe uszkodzenie telefonu, wariant Premium rozszerza zakres ubezpieczenia o utratę telefonu na skutek kradzieży, kradzieży kieszonkowej lub rabunku i zwrot kosztów nieuprawnionego użycia. Składka jest comiesięczna i zależy od wartości naszego telefonu.

Wysokość składki wariantu Komfort:

Wartość telefonu poniżej 900 zł od 900 do 1500 zł Powyżej 1500
Składka miesięczna

7,99

13,99

19,99

 

Wysokość składki wariantu Premium

Wartość telefonu poniżej 900 zł od 900 do 1500 zł Powyżej 1500
Składka miesięczna

9,99

13,99

24,99

 

Umowa naszego ubezpieczenia ulega automatycznemu rozwiązaniu, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od czasu jej zawarcia zgłosimy 2 roszczenia do ubezpieczyciela, oczywiście ubezpieczyciel może zdecydować się na kontynuowanie umowy, ale jest to już kwestia indywidualnej decyzji. W przypadku gdy ktoś ukradł nam telefon i wykonywał z niego połączenia polisa pokrywa ich koszt do kwoty 4 000 złotych.

Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel zwraca nam pieniądze jedynie w przypadku uszkodzeń zewnętrznych, nie wynikających z wad technicznych telefonu, przykładem takiego uszkodzenia jest zniszczenie wyświetlacza, uszkodzenie te muszą również wpływać na funkcjonowanie telefonu. Dlatego możemy zapomnieć o odszkodowaniu w przypadku zarysowania lub wytarcia lakieru.

Co ważne ubezpieczenie nie obejmuje zalania telefonu. Nie mamy co liczyć na odszkodowanie za „utopiony” telefon. Musimy również pamiętać o terminowemu opłacaniu składek, ponieważ polisa przedłużana jest co miesiąc po dokonaniu wpłaty, opóźnienie we wpłacie oznacza że nasz telefon pozostaje nieubezpieczony.

Ogólne zasady ubezpieczenia podobne są również dla innych operatorów. Możliwe jest również ubezpieczenie telefonu samodzielnie, w wybranej przez siebie firmie. Polisa na telefon komórkowy jest dobrym sposobem na zabezpieczenie przed kradzieżą. Powinni ja posiadać użytkownicy drogich modeli telefonów, które są narażone na kradzieże.

Leave a reply