Ubezpieczenie szkolne – o czym warto pamiętać?

Już niedługo kilka milionów uczniów rozpocznie naukę w szkołach, które do najbezpieczniejszych w świecie instytucji nie należą – niezależnie od tego, jak wielu starań dokładają zatrudnieni w nich nauczyciele i pozostali pracownicy, uchronienie dziecka przed wypadkiem na terenie szkoły jest najzwyczajniej w świecie niemożliwe. Warto o tym pamiętać posyłając nasze pociechy do placówek oświatowych, zwłaszcza w kontekście faktu, że szkoły oferują uczniom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w preferencyjnych cenach, czasem znacząco niższych niż gdybyśmy takie samo ubezpieczenie dla dziecka próbowali wykupić indywidualnie. Zanim jednak podpiszemy taką umowę, warto wiedzieć kilka istotnych rzeczy.

młody chłopiec trzymający książkę nad głową w klasie szkolnej

Pomimo wielu środków ostrożności nieszczęśliwych wypadków w szkole nie da się całkowicie wyeliminować

Po pierwsze bardzo rzadko obecnie zdarza się, że ubezpieczyciel przedstawia tylko jeden wariant ochrony. Najczęściej spotykaną praktyką są dwie opcje: zakres podstawowy i pełny. Tu trzeba nadmienić, że cieszący się zdecydowanie większą popularnością wariant bazowy zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy dziecko poniesie trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz w przypadku śmierci dziecka na skutek takiego wypadku. Często zdarza się też, że już w wariancie podstawowym można liczyć na pokrycie z polisy kosztów leczenia czy nawet kosztów korepetycji udzielanych dziecku podczas pobytu w szpitalu wskutek wypadku.

Wariant rozszerzony poszerza te możliwości o kolejne opcje (jak choćby poważna choroba), przeważnie też w tej opcji sumy ubezpieczenia są wyższe o nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych od wersji podstawowej. Nadal jest to jednak ubezpieczenie zapewniane przez placówkę oświatową, co oznacza, że można wykupić dziecku indywidualne ubezpieczenie NNW, dzięki czemu w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka odszkodowanie będzie przysługiwać z obydwu polis.

Istotne jest również, by pamiętać, że umowa ubezpieczenia zawarta ze szkołą obowiązuje również poza jej terenem, przy czym wariant ograniczony zapewnia ochronę jedynie w szkole oraz w drodze ze szkoły do domu i z domu do szkoły. W wariancie rozszerzonym ochrona przysługuje przez całą dobę zarówno na terenie szkoły, jak też poza nim i to nie tylko w Polsce, ale także i poza jej granicami. Dla rodziców jest to niebywała wygoda, ponieważ za relatywnie niewielką składkę mogą zapewnić swym dzieciom maksimum możliwej ochrony w sytuacji, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku z jego udziałem. Warto mieć to na uwadze wybierając pakiet ubezpieczeniowy dla naszych pociech…

Leave a reply