Ubezpieczenie samochodu: autocasco

Autocasco, czyli AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu od całkowitego lub częściowego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, właściciel pojazdu sam decyduje, czy je wykupić, czy nie.

Zawierając umowę ubezpieczenia Autocasco właściciel samochodu zapewnia sobie pokrycie strat finansowych spowodowanych przez kolizję lub wypadek drogowy (również ten z winy prowadzącego pojazd). Oznacza to jedno – w razie wystąpienia jakiejkolwiek szkody w samochodzie, firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest pokryć koszty jego naprawy. Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu. Odmowa wypłaty odszkodowania może nastąpić w przypadku, kiedy właściciel pojazdu spowodował szkodę po spożyciu alkoholu lub środków odurzających lub nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

Leave a reply