Ubezpieczenie grupowe kontynuowane indywidualnie

Dopóki pracujemy i jesteśmy objęci różnego rodzajami ubezpieczeń grupowych nie zdajemy sobie sprawy jaka to wygoda. Wielu pracodawców wprost z naszych poborów ściąga ratę potrzebną do opłacenia polisy, a my trwamy w świadomości, że w razie jakiegokolwiek losowego wypadku nasi najbliżsi nie pozostaną bez wsparcia. Rata polisy ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu grupowym jest zwykle niższa niż w ubezpieczeniu indywidualnym, dlatego pracownicy korzystają z nich chętnie.

ubezpieczenie grupowe

żródło: Pinetrest

Ale przychodzi moment, że z rozmaitych powodów, na jakiś czas wypadamy z rynku pracy: urlop macierzyński, wychowawczy, urlop bezpłatny. Możemy wtedy starać się o kontynuację ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenie grupowe kontynuowane indywidualnie możliwe jest po skompletowaniu odpowiednich dokumentów i skierowaniu do ubezpieczyciela stosownego pisma. Zmianie ulegnie na pewno zakres ubezpieczenia – ale nie będzie to zmiana znaczna, dyskwalifikująca je w naszych oczach – oraz kwota raty tudzież tryb płatności (np. zamiast co miesiąc, możemy płacić co kwartał).

Nasze nowe ubezpieczenie opiera się na nowej umowie, dlatego warto ją starannie przeczytać i pozostawać z ubezpieczycielem w stałym kontakcie czy to mailowym, czy przez dział obsługi klienta.

Możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia grupowego jest szczególnie istotna dla osób będących w okresie przejściowym, np. podczas poszukiwania nowego pracodawcy, u którego również można przystąpić do ubezpieczenia grupowego.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie grupowe zawierane jest zawsze na okres jednego roku. Po tym czasie składka jest ponownie przeliczana i, w zależności od zmian zachodzących w strukturze podlegającej ubezpieczeniu grupy (np. odejścia na emeryturę) może ulec zmianie – ale niekoniecznie wzrosnąć. Także i nasze ubezpieczenia grupowe kontynuowane indywidualnie wymaga corocznej reaktywacji umowy z ubezpieczycielem.

Leave a reply