Ubezpieczenie domku letniskowego

ubezpieczenie domku letniskowego

Źródło: Pinterest

Domek letniskowy służy swoim właścicielom zazwyczaj wyłącznie w sezonie wakacyjnym. Kiedy zjeżdżamy na jesień do miasta, budynek zostaje najczęściej bez opieki i obawiamy się kradzieży, dewastacji czy podpalenia. Szukając stosownego pakietu ubezpieczeń, natkniemy się na bardzo precyzyjne wymagania dotyczące naszego letniego siedliska, które stanowią o decyzji ubezpieczyciela.

PZU sprawdzi, czy ściany, podłogi, stropy lub dachy są tak zamocowane i osadzone, że nie jest możliwe ich zdemontowanie, bez równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia tych elementów. Dalej: przyjrzy się, czy wszelkie otwory w ścianach, stropach, podłogach lub dachach są zamknięte w taki sposób, że nie jest możliwy dostęp do wnętrza osób trzecich bez użycia siły lub narzędzi, a okna i drzwi balkonowe lub tarasowe są tak umocowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi. Także, czy drzwi zewnętrzne do naszego domku letniskowego są zamknięte na co najmniej jeden zamek.

Jeśli domek spełnia powyższe warunki, możemy wykupić polisę PZU DOM Letniskowy od zdarzeń losowych, przepięcia, a nawet akcji ratowniczej. Za dodatkową składką można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ryzyko dewastacji.

Inni ubezpieczyciele stawiają dodatkowe wymagania: domy letniskowe muszą być budynkami w rozumieniu prawa budowlanego, co oznacza, że muszą być trwale związane z gruntem i posiadać fundamenty. Firmy ubezpieczeniowe asekurują się także na okoliczność szkód powstałych wskutek błędów konstrukcyjnych zaistniałych na etapie projektu lub wykonawstwa, jeżeli budynek został wzniesiony bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę, o ile taki projekt był wymagany przepisami prawa lub wybudowany niezgodnie z projektem i miało to wpływ na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego.

Leave a reply