Stłuczka za granicą: sprawca stłuczki i poszkodowany. Jakie formalności?

Podróżowanie za granicą samochodem, jest wielce wygodne – nie jesteśmy zobowiązani terminami odjazdów, czy to pociągów, czy samolotów, możemy dowolnie planować naszą trasę, odpoczynki, czy miejsca postoju. Jednakże wycieczka  samochodem niesie ze sobą pewne zagrożenia, zwłaszcza w postaci stłuczki, czy wypadku drogowego. Bariera językowa, nieznajomość lokalnych przepisów prawa oraz zwyczajów są sytuacjami wielce stresującymi, dlatego też, przed wyjazdem należy zapoznać się z kilkoma radami.

samochód po wypadku

 

Na początku warto rozróżnić, iż stłuczka występuje wówczas, gdy uszkodzony zostaje tylko pojazd, bądź element infrastruktury drogowej, natomiast wypadek ma miejsce, gdy poszkodowani są także ludzie.

Przygotowując się do podróży zagranicznej, warto zastanowić się nad wykupem ubezpieczenie assistance oraz sprawdzenia jakie przywileje nam przysługują (pomoc prawna, samochód zastępczy, nocleg itp.). Jeżeli nie chcemy się decydować na roczne zobowiązanie, możemy wykupić na mniejszy okres czasu – niektóre towarzystwa oferują 30-dniowy okres ochronny.

Nie zapomnijmy także o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, które bezpłatnie są wydawane w wojewódzkich oddziałach NFZ. Dzięki nim będziemy mogli leczyć się na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu. Ewentualne poniesione koszty leczenia zostaną nam zwrócone po powrocie do kraju.

Jadąc poza obszar UE, należy zaopatrzyć się w ubezpieczenie honorowane na terenie danego kraju, na Wschodzie (np. Białoruś, Ukraina, Rosja) będziemy zobowiązani do uzyskania tzw. Zielonej Kart.

Gdy zdarzy się nam incydent, najważniejszą rzeczą jest zabezpieczenie miejsca wypadku – trójkąt i odblaskowa kamizelka to podstawa – za ich brak w niektórych państwach możemy zostać ukarani grzywną! W przypadku kolizji na terenie UE nie jesteśmy zobowiązani do wzywania policji, jednakże poza obszarem Wspólnoty jest to często konieczność.

Kolejnym krokiem jest spisanie „wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym” w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Musi on zawierać szereg elementów, takich jak czas i miejsce w którym doszło do zdarzenia, opis uszkodzeń, dane kierowców, pojazdów oraz polisy ubezpieczeniowej sprawcy, rysunek dokumentujący przebieg zdarzenia i podpisy. Warto również zrobić kilka zdjęć dokumentujących miejsce incydentu. Należy pamiętać, iż niepełne oświadczenie, może stać się podstawą dla ubezpieczyciela do niewypłacenia świadczenia.

Jeżeli natomiast, to my byliśmy sprawcami kolizji bądź wypadku, wówczas szkoda będzie likwidowana z naszego OC w państwie właściwym dla strony poszkodowanej. W przypadku gdy nie posiadamy dodatkowego ubezpieczenia, bądź assistance za ewentualne holowanie, bądź naprawę będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Jak widać, incydent samochodowy za granicą może nie być aż tak stresujący, najważniejsze to zabezpieczyć się przed skutkami ewentualnej kolizji oraz sprawdzić normy prawne obowiązujące w danym państwie, choć nic nie zastąpi ostrożnej i rozważnej jazdy.

Leave a reply