Spodziewany wzrost wieku emerytalnego w krajach zachodnich

Emerytura to specyficzny rodzaj ubezpieczenia czy też inwestycji – przed wydarzeniem bardzo spodziewanym, niemniej oczywiście wymagającym, jakim jest zwyczajne starzenie się. Ubezpieczenie emerytalne płaci się w ramach obowiązkowego systemu, ale wiele osób może też mieć ochotę „ubezpieczyć się” na wypadek niedostatku tego rozwiązania i na różne sposoby wpłacać prywatnie. W maju nowa publikacja Światowego Forum Ekonomicznego rozniosła się po mediach: jej główny wniosek można przedstawić jako przewidywanie, a wręcz nawoływanie do podniesienia wieku emerytalnego. To oczywiście ma związek ze zwiększającą się długością życia. Ma ona inny wymiar w różnych krajach i regionach, ale wraz z rozwojem cywilizacyjnym następuje niemal wszędzie. Jeszcze w XIX wieku średnia długość życia w różnych badaniach często oscylowała blisko liczby 50. Obecnie w krajach rozwiniętych przekracza 80, a szacunki mówią, że w ciągu najbliższych dekad zbliży się do setki. Według Forum, można się tego spodziewać do roku 2050, kiedy to liczba osób, które ukończyły 65. rok życia, zwiększy się trzykrotnie.

Emeryci będą stanowić rosnącą część społeczeństwa. Źródło: Pixabay.com.

Emeryci będą stanowić rosnącą część społeczeństwa. Źródło: Pixabay.com.

Prosta matematyka wskazuje, że przy zachowaniu obecnego wieku emerytalnego oznacza to wielokrotnie większe łączne wydatki na emerytury, jeśli osoby je pobierające mają mieć zagwarantowane z nich godne życie. Już teraz szacuje się, że na przykład w Wielkiej Brytanii „deficyt emerytalny”, czyli niedostatek wpłaconych środków na emerytury względem osiągnięcia tego celu, wyniósł w roku 2015 aż 8 bilionów dolarów. W 2050 r. mogą to być 33 biliony. W ośmiu badanych przez forum rozwiniętych krajach ma to być, wedle możliwych obecnie do przewidzenia warunków, 400 bilionów dolarów. Europa, Japonia i Kanada należą do regionów o najstarszym społeczeństwie, z medianą wieku całego społeczeństwa już obecnie przekraczającą 40 lat.

Twórcy raportu nie prezentują wielu innowacyjnych odpowiedzi na to, jak poradzić sobie z tym deficytem. Jego eksperci zwracają uwagę na osobistą odpowiedzialność, która może okazać się kluczowa dla zabezpieczenia swojego dobrobytu w przyszłości. Oszczędzanie znaczących kwot może być w dalszej części XXI wieku istotnym czynnikiem dla jakość życia na starość.

Leave a reply