Polisolokata

skarbonka z pieniędzmiPolisolokata to produkt na rynku bankowym będący w praktyce ubezpieczeniem.Przy podpisaniu umowy bank stanowi jedynie rolę pośrednika. Pieniądze wpłacane na nasze konto trafiają do towarzystwa ubezpieczeniowego. Wysokość składki odpowiada wkładowi wymaganemu dla tradycyjnych lokat (skorzystaj z porównywarki lokat rynkuj.pl jeśli chcesz porównać aktualne warunki tradycyjnych lokat oferowanych przez banki – czytaj więcej tu: http://pieniadzeibiznes.pl/pieniadze/inwestowanie/porownanie-kont-

i-lokat-bankowych/). Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że po zakończeniu umowy (przeważnie 6 lub 12 miesięcy) zwróci nam kapitał powiększony o tzw. świadczenie z tytułu dożycia, czyli odsetki. Co ważne, w świetle prawa, świadczenie to nie stanowi zysku od dochodów kapitałowych i nie podlega opodatkowaniu.

Nasze środki znajdujące się na polisolokacie gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), a nie jak w przypadku pieniędzy złożonych w banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Oznacza to, że UFG gwarantuje jedynie 50 procent naszej polisolokaty.

Żeby stać się szczęśliwym posiadaczem polisolokaty trzeba mieć ukończone 18 lat, w niektórych towarzystwach wprowadzona jest dla ubezpieczonych również górna granica wiekowa. Ostatnio ten nowy instrument bankowo-ubezpieczeniowy znalazł się na celowniku Komisji Nadzoru Finansowego. KNF wyraził negatywną opinię na temat polisolokat, uznając je za fikcyjne produkty ubezpieczeniowe.

Leave a reply