Nowy produkt ubezpieczeniowy w ofercie Idea Banku

Zaledwie kilka dni temu w placówkach Idea Banku rozpoczęła się sprzedaż całkowicie nowego produktu ubezpieczeniowego – mowa o ubezpieczeniu inwestycyjnym „Idealny Fundusz Plus”, które jest przeznaczone przede wszystkim dla wszystkich tych klientów, którzy mają w planach inwestycje raczej długoterminowe.

Oferta Idea Banku stale się rozszerza (źródło grafiki: Idea Bank)

Oferta Idea Banku stale się rozszerza (źródło grafiki: Idea Bank)

Sam „Idealny Fundusz Plus” to tak naprawdę ubezpieczenie na życie, którego składową jest ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy z regularną składką, przewidziano jednak (jak zwykle w przypadku tego rodzaju produktów) możliwość indywidualnego ustalenia regularności wpłat: można ich dokonywać w trybie miesięcznym, raz na kwartał, co pół roku albo raz na rok. Oczywiście wysokość wpłaty jest uzależniona od tego, na który wariant wpłat się zdecydujemy – im rzadziej zamierzamy dokonywać wpłat, tym muszą być one wyższe. Najniższa możliwa wpłata przy wyborze comiesięcznych wpłat wynosi 200 złotych, a w przypadku składek opłacanych raz w roku kwota minimalna wynosi 2400 złotych.

Co ważne, aby zawrzeć umowę o otwarcie „Idealnego Funduszu Plus”, musimy mieć ukończone 18 lat, ale jednocześnie mieć nie więcej niż 57 lat – w ten sposób grono potencjalnych chętnych na zakup tego produktu jest odgórnie ograniczone. Dobrze jest także mieć na uwadze fakt, że jeśli zdecydujemy się na wpłaty miesięczne lub kwartalne, to przysługuje nam prawo do zawieszenia wpłat na okres nawet do sześciu miesięcy, możemy również zmienić częstotliwość wpłacania składek. Gdybyśmy zechcieli wpłacić jakieś dodatkowe środki nie przewidziane składką w danym okresie rozliczeniowym, możemy to uczynić, jednak kwota takiej wpłaty nie może być niższa niż 1000 złotych.

Jeżeli chodzi o samą strategię inwestowania powiązaną z „Idealnym Funduszem Plus”, to przedstawia się ona następująco: aktywa są dywersyfikowane na jednostki uczestnictwa rozmaitych subfunduszy „Noble Funds TFI S.A.” (jest to zarządca środków gromadzonych przez klientów). Maksymalnie 5% aktywów zarządca inwestuje w depozyty bankowe, pozostałe są inwestowane w subfundusze.

Ważne jest również i to, że przez cały czas trwania umowy inwestor jest objęty ubezpieczeniem na wypadek śmierci, a po 5 latach od podpisania umowy opisywaną polisę można bez problemu przekształcić w polisę bezskładkową, ewentualnie można wykupić część zgromadzonych środków. „Idealny Fundusz Plus” wydaje się więc być dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy myśląc perspektywicznie nie chcą zarazem inwestować dużych sum w produkty ubezpieczeniowe.

Leave a reply