Jak działa ubezpieczenie wypadkowe?

Będąc miejscem, w którym spędzamy typowo 40 godzin w każdym tygodniu, miejsce pracy na pewno należy do tych, w których może przytrafić się nam jakaś mniejsza lub większa szkoda. Polska nie należy już do krajów, w których wypadki w pracy są wyjątkowo częste – według danych Eurostatu za 2013 czy 2014 rok, nasze państwo znajduje się mniej więcej pośrodku zestawienia wszystkich krajów Unii. Mniej niż 2 osoby na każde 100 tysięcy giną rocznie w wypadkach w pracy (w Rumunii jest to ponad 5 osób), a w kwestii mniej poważnych wypadków wskaźnik ten wynosi około 500 osób (we Francji czy Portugalii jest bliski 3000). Co prawda wyznacznik „poważnego wypadku” jest nieco względny (musi zostać zgłoszony i wywołać co najmniej 4 dni absencji poszkodowanego w pracy), ale na pewno ofiar śmiertelnych jest w Polsce znacznie mniej, niż 10 czy 15 lat temu. Niemniej – różnego typu wypadki są nadal dość prawdopodobne, a żeby być na nie gotowym, trzeba wiedzieć, jak się jest na nie ubezpieczonym. W tym przypadku można oczywiście dokładać z własnej ręki na indywidualnie skonstruowane polisy, ale większość pracowników i pracodawców „zadowala się” tym, co jest prawnie wymagane – czyli obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym, które jest częścią typowych ubezpieczeń społecznych tak samo, jak to chorobowe. Jednak przyznawanie świadczeń na jego podstawie bynajmniej nie jest automatyczne. Co powinien zrobić poszkodowany?

 

Każdy ubezpieczony pracownik posiada prawa w razie wypadku w pracy. Źródło: Pixabay.com.

Każdy ubezpieczony pracownik posiada prawa w razie wypadku w pracy. Źródło: Pixabay.com.

Wypadki w pracy oznaczają konieczność dość konkretnych zabiegów biurokratycznych, jeśli poszkodowany chce zapewnić sobie łatwe uzyskanie świadczeń. Wypadek w pierwszej kolejności należy zgłosić przełożonemu (który potem napisać powinien oświadczenie w tej sprawie), a potem sporządzić protokół powypadkowy. Przydatne mogą być różnorodne informacje na temat zdarzenia i zeznania jego świadków. ZUS oczekuje też oświadczenia od lekarza o stanie zdrowia i przebiegu rehabilitacji czy też informacji o odbyciu szkolenia BHP. O jakie świadczenia można się ubiegać na podstawie ubezpieczenia wypadkowego?

Nieobecność w pracy z powodu wypadku oznacza prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% pensji. W razie dłuższej nieobecności, może istnieć prawo do wystąpienia o świadczenie rehabilitacyjne. Jeśli po rehabilitacji nadal nie wszystko jest w porządku – odszkodowanie ponadto mogą otrzymać osoby, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto pamiętać, iż nie są to bardzo wysokie kwoty – przykładowo, jednorazowe odszkodowanie z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy tylko nieznacznie przekracza 10 tysięcy złotych.

Leave a reply