Jak decyzje UOKiK wpłynęły na opłaty likwidacyjne polis inwestycyjnych?

Jeszcze kilka lat temu polisy inwestycyjne (jak zazwyczaj skrótowo mówi się na ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – UFK) uważane były przez wielu specjalistów za przesadnie drogie rozwiązanie na rynku inwestycji. Jednym z głównych powodów były opłaty likwidacyjne, które często oznaczały de facto, że kto zdecydował się na taką inwestycję, musiał ją doprowadzić do końca. W razie, gdyby się rozmyślił, opłaty likwidacyjne sięgały niemal całej kwoty, a więc nie miało to specjalnie sensu. Zwłaszcza dotyczyło to pierwszego roku trwania umowy. W następnych latach – opłaty likwidacyjne zazwyczaj spadały, ale nadal w niejednym towarzystwie ubezpieczeniowym stanowiły znaczącą część kapitału. Jako że ubezpieczenia z UFK szybko zaczęły mieć niemal połowę udziału w całym rynku ubezpieczeń na życie w Polsce, a oferują je 22 ubezpieczyciele, kwestia ta dotykała wielu klientów, a zainteresował się nią też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przez kilka lat pojawił się szereg decyzji tego organu, mających na celu ułatwienie życia klientom takich towarzystw. I tak, opłaty spadły nawet z 99% do 28% w pierwszym roku. To w przypadku obowiązujących obecnie umów. Jeśli chodzi o umowy nowe, towarzystwa za nadzorem UOKiK zdecydowały się wycofania opłat likwidacyjnych z wzorców umownych. Koszty uczestniczenia w takim przedsięwzięciu znacząco więc się zmieniły dla tych, którzy mieliby wycofać się w pierwszych latach po włożeniu kapitału. Co z tymi, którzy już zapłacili opłatę likwidacyjną i są niezadowoleni? Istnieją metody, by odzyskać tę opłatę. Można o tym więcej przeczytać w poniższym artykule, który komentuje też krążące o takich towarzystwa jak Aegon opinie: http://marciniwuc.com/jak-odzyskac-oplate-w-polise/.

Aegon opinie są pozytywne

Aegon opinie. Źródło: Pixabay.com.

Firma Aegon już wcześniej ogłaszała możliwość wycofywania się z umów bez opłat, chociaż bez szerzej zakrojonego nacisku była w tym dość odosobniona. Opisywana powyżej ugoda większej grupy towarzystw z UOKiK została ogłoszona w styczniu 2016 roku. Polisy inwestycyjne – ubezpieczenia z UFK to metoda inwestycji połączonych z ubezpieczeniem, zazwyczaj tworzona po to, by w ten sposób uniknąć płacenia regularnie tzw. podatku Belki za każdy zysk z inwestycji z funduszy, na których działa inwestor, któremu powierza się pieniądze. Podatek ten płaci się tylko jednorazowo, przy wyjęciu pieniędzy.

Leave a reply