Gwarantowana renta kapitałowa w Aviva

Aviva wprowadziła do swojej oferty propozycję Renty Kapitałowej, która jest sposobem na dofinansowanie domowego budżetu regularnymi wpłatami.

Polisa występuje w dwóch wariantach: dożywotniej lub okresowej renty kapitałowej z gwarantowanym okresem płatności. Składkę opłacamy jednorazowo na początku obowiązywania umowy, a od jej wysokości zależy poziom wypłacanych świadczeń.

Regularność wypłat z tytułu renty ustalamy indywidualnie, mamy do dyspozycji cztery opcje wypłat: miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną.

Dożywotnia indywidualna lub wspólna renta kapitałowa

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób, które są w wieku od 45 – 85 roku życia. Umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym zawierana jest na czas nieokreślony, co ważne można ją zawrzeć wraz z osobą bliską, która nie musi pochodzić z rodziny ubezpieczonego. Po śmierci ubezpieczonego towarzystwo gwarantuje wypłatę renty do końca życia ubezpieczonych. Bierze w ten sposób na siebie ryzyko wcześniejszego wyczerpania kapitału.

Indywidualna okresowa renta kapitałowa

Ten rodzaj polisy przeznaczony jest dla osób w wieku od 20 lat, a czas trwania umowy nie może być dłuższy niż do momentu ukończenia przez ubezpieczonego 75 lat. Umowę zawiera się na czas określony: 5, 10, 15 lub 20 lat. W przypadku śmierci ubezpieczonego towarzystwo wypłaca, wyznaczonym przez niego uposażonym, świadczenia, aż do zakończenia gwarantowanego okresu płatności.

Co ciekawe umowę renty można zawrzeć bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego i istnieje możliwość podwyższenia wysokości renty kapitałowej, po przez dokonanie dodatkowej wpłaty.                

Leave a reply