Grupowe ubezpieczenie na życie dla małych i dużych firm w Generali

Oferta Generali grupowego ubezpieczenia na życie skierowana jest do firm, które zatrudniają nie więcej niż 20 pracowników. W ramach polisy pracownicy otrzymują 24 dobową ochronę na całym świecie.

pracownicy

 

Polisa Generali na życie obejmuje śmierć ubezpieczonego. Można ją rozszerzyć m.in.: na pobyt w szpitalu, śmierć współmałżonka, rehabilitacje medyczną, operacje chirurgiczne, poważną chorobę i inne. Ubezpieczyciel daje możliwość przystąpienia do umowy współmałżonków, istnieje również możliwość kontynuacji ubezpieczenia po ustaniu zatrudnienia u obecnego pracodawcy.

W ramach polisy pracownicy otrzymują ochronę ubezpieczeniową, gwarantującą zabezpieczenie finansowe w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Świadczenia wypłacane z polisy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz od spadków i darowizn. Osoba ubezpieczona otrzymuje również zniżki na zakup innych produktów oferowanych przez Grupę Generali.

Dzięki ubezpieczeniu grupowemu pracodawca zwiększa atrakcyjność zatrudnienia w firmie i możliwości przedsiębiorstwa w procesie rekrutacji najlepszych specjalistów. Stanowi ono także istotny element motywujący dla pracowników.

Leave a reply