Czym jest ubezpieczenie OC?

OC (pełna nazwa: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)

jest to obowiązkowa polisa dla każdego posiadacza pojazdu, który wymaga rejestracji. Inaczej mówiąc, jedno z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Należy wykupić je najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia OC. Wysokość składki ubezpieczenia zależy m.in. od pojemności silnika, przeznaczenia pojazdu i przysługujących zniżek. Osoba zawierając umowę ubezpieczenia OC zwalnia się z odpowiedzialności finansowej wobec osoby, której wyrządziła szkodę podczas wypadku, potrącenia lub kolizji drogowej. To ubezpieczyciel bierze na siebie część odpowiedzialności za wyrządzone szkody i wypłaca osobie poszkodowanej odszkodowanie.

Leave a reply