Bezpieczna flota

Źródło: Pinterest

Źródło: Pinterest

Prowadzisz średnie lub duże przedsiębiorstwo, masz wiele samochodów, pomyśl o ich zbiorowym ubezpieczeniu. Klienci korporacyjni, mający flotę co najmniej 20 pojazdów mogą liczyć na spore ulgi i zindywidualizowane traktowanie. To wygodne. Ubezpieczeniem objęte są pojazdy, wraz z wyposażeniem, stanowiące własność lub użytkowane przez dany podmiot gospodarczy. Ubezpieczyciel (na przykład PZU) skłonny jest pójść twojej firmie na rękę. Oferuje między innymi możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów należących do floty, pojazdów własnych danego podmiotu gospodarczego, jak również floty pojazdów użytkowanych przez ten podmiot. Z całą pewnością to uprości wiele spraw związanych z prowadzeniem działalności.

Przy takim ubezpieczeniu procedury są sprowadzone do niezbędnego minimum – ubezpieczyciele dbają, byś sprawę załatwił szybko i dobrze. Istotne są również procedury likwidacji szkód – firmy dbają, by i tu wszystko odbywało się sprawnie i szybko, wiedzą bowiem, że od tego zależy twoje funkcjonowanie na rynku. W umowach oferowane są różne warianty likwidacji szkód. W PZU w przypadku takiego ubezpieczenia szkodę wystarczy zgłosić telefonicznie, mailem, przez Internet, w siedzibie jednostki PZU SA lub w warsztacie sieci naprawczej. Istotnym punktem tego typu ofert jest brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie w pojeździe. Ważne jest to, iż zakres ochrony dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta. Ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów wchodzących w skład floty pojazdów to kompilacja kilku produktów, które łącznie pozwalają zapewnić pełną ochronę ubezpieczonego mienia, między innymi: OC, Autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, pakiety autopomocy, ubezpieczenie Autoszyba. OC oparte jest o zasady all risks, co oznacza, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu. Warto taką ofertę wziąć pod uwagę – to oszczędność pieniędzy i czasu.

Leave a reply