Articles for the Month of marzec 2013

Prawo ubezpieczeniowe bez dyskryminacji

Do niedawna towarzystwa ubezpieczeniowe mocno różnicowały swoje oferty ze względu na płeć. Było to szczególnie widoczne przy ubezpieczeniach OC i na życie – kobiety płaciły niższe składki między innymi dlatego, że statystycznie żyją dłużej. Przyjęta w listopadzie 2012 r. nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej położy temu kres.

Ubezpieczenie zdrowotne w zależności od posiadanej umowy

Istnieją trzy podstawowe rodzaje umów podpisywanych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, są to: umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło. W przypadku każdej z umów mamy inny zakres przysługujących nam ubezpieczeń społecznych i medycznych. Poniżej przedstawiam krótki opis każdego, z tych trzech rodzajów umów, i świadczeń jakie nam przysługują w trakcie wykonywania pracy na określonej umowie.

Ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych i kradzieży

Ubezpieczenie domu, mieszkania, garażu albo budynku gospodarczego należy do grupy ubezpieczeń majątkowych. Polisa ubezpieczeniowa może obejmować stałe i ruchome elementy naszego majątku. Możemy ubezpieczyć zarówno sprzęt sportowy, sprzęt elektroniczny lub inne drogocenne przedmioty, jak również dach, mury czy okna. Składka ubezpieczenia zależna jest oczywiście od zakresu ochrony, jaki chcemy posiadać, ale również wpływ na nią mają takie czynniki jak: posiadanie zamka antywłamaniowego, rodzaj nieruchomości, miasto w którym się ona znajduje itp.